ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ (SELFDEFENCE)

Aφού εξετάσαμε την νομική άποψη σχετικά μα το τι είναι η αυτοάμυνα ας δούμε τώρα την «πρακτική» επεξήγηση του όρου:

Αυτοάμυνα είναι ένας συνδυασμός ψυχικών και σωματικών ικανοτήτων που αφορούν , τν ετοιμότητα, την συμπεριφορά , τις στρατηγικές ασφάλειας, και τις τεχνικές μάχης, οι οποίες καθιστούν κάποιον ικανό να αποτρέψει, να διαφύγει ,να αντισταθεί και να επιβιώσει από μία βίαιη επίθεση. Έτσι κάποιος ο οποίος εκπαιδεύεται στην αυτοάμυνα πρέπει να διδάσκεται και να γνωρίζει πώς να αποφεύγει τις δύσκολες καταστάσεις παίρνοντας τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, να μπορεί να αποκλιμακώνει την ένταση όταν αυτή παρουσιάζεται (λεκτική άμυνα), και τέλος να χρησιμοποιεί όλες εκείνες τις τεχνικές οι οποίες θα τον προστατέψουν από μία αναπόφευκτη φυσική σύγκρουση. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στις στρατηγικές αποφυγής, αποτροπής και πρόληψης αφού κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα μιάς βίαιης σύγκρουσης .Με πιο απλά λόγια όπως λέει ο JohnWisemanαρχιεκπαιδευτής των ειδικών δυνάμεων της Μ. Βρεττανίας (S.A.S.) σε θέματα επιβίωσης, «αυτοάμυνα είναι η τέχνη της αποφυγής των δύσκολων καταστάσεων».

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply