ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ. (Τμήμα φύλαξης Αρχαιοτήτων και Μουσείων)