Α. Παιδικό 5-8χρ. 2 φορές εβδομαδιαίως διάρκεια 1 ώρα
Β. Παιδικό 9-15χρ. 3 φορές εβδομαδιαίως διάρκεια 1 ώρα
Γ. Ενηλίκων (αρχάριοι) 3 φορές εβδομαδιαίως διάρκεια 1 ώρα
Δ. Ενηλίκων (προχωρημένοι) 3 φορές εβδομαδιαίως διάρκεια 1.5 ώρα.

Ε. Γυναικείο (αυτοάμυνα) 3 φορές εβδομαδιαίως διάρκεια 1 ώρα.